Πάτρα 14-10-2009


Δενδροφύτευση καμένων περιοχών Φτέρης Αιγίου


Οι Κυνηγοί της Αιγιάλειας και ο Φιλοδασικός Σύλλογος Φτέρης σας καλούν την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, την Κυριακή στις 21/3/2010 στην δεντροφύτευση των καμένων περιοχών της Φτέρης Αιγίου με 8.000 δένδρα. Ώρα συνάντησης ορίζεται στις 09.00πμ στην Πλατεία της Φτέρης Αιγίου. Η συμμετοχή όλων μας είναι αναγκαία γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ζωντάνεμα της φύσης είναι υπόθεση όλων μας…!!!!

0
0
0
s2sdefault


Πάτρα 16-11-2009

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συνήλθε εκτάκτως σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο “ΑΣΤΗΡ” της Πάτρας με την παρουσία εκπροσώπων των Κυνηγετικών Συλλόγων της Πελοποννήσου αλλά και των νήσων Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, αφού ενημερώθηκε για τις υποβληθείσες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το σωματείο “Ζωοφιλική Οικολογική Ένωση Ελλάδος”, με αίτημα την ακύρωση της υπ’ αριθ. 103382/2740/04-08-2009 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αφορά τις «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009-2010» (Φ.Ε.Κ. 1611Β/05-08-2009), αλλά και για την αίτηση προσφυγή που υπέβαλλαν η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Ε.Ε.Δ.Δ.Υ.) περί αναστολής εκτέλεσης της με αριθμό 103351/2412/9-7-2009 Κανονιστικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων», κατέληξε στα κάτωθι:

Η προσφυγή του σωματείου “Ζωοφιλική Οικολογική Ένωση Ελλάδος” η οποία υπογράφεται από τον κο Αγγελέτο Άγγελο, εμπεριέχει σαφέστατα σημεία αναληθειών και πλασματικές εικόνες των πραγμάτων. Ο γνωστός μόνο από τέτοιας μορφής προσφυγές κύριος Αγγελέτος αντιγράφοντας παλιές επαναλαμβανόμενες προσφυγές του, επανέρχεται διαστρεβλώνοντας την αλήθεια παραποιώντας τα ισχύοντα, κινδυνολογώντας ατεκμηρίωτα και αναπόδεικτα ζητώντας την μείωση ή και ακύρωση της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Στον ισχυρισμό του ότι δεν υπάρχει θηροφύλαξη στην Ελλάδα του απαντάμε αποστομωτικά με το έργο που αδιάψευστα στοιχεία αποδεικνύουν όσα έχει πραγματοποιήσει η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Στους ισχυρισμούς του για έλλειψη μελετών, του απαντάμε ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις με έγκριτους επιστημονικούς συνεργάτες και σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι οι μόνες που διαθέτουν μελέτες και δη αξιόπιστες και αποδεκτές ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα της ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού μας πλούτου και της ορνιθοπανίδας γενικότερα. Σημειώνουμε ότι για αυτές τις φιλοπεριβαλλοντολογικές – φιλοθηραματικές δράσεις, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις αποκλειστικά με τις συνδρομές των μελών τους και χωρίς καμία Ευρωπαϊκή ή Κρατική επιχορήγηση δαπανούν πάνω από 15.000.000 ευρώ κάθε χρόνο για τις ανάγκες υποστήριξης του φυσικού μας πλούτου (θηροφύλαξη, ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για το θήραμα, καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης με το διεθνές αναγνωρισμένο πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ, λειτουργία εκτροφείων και απελευθερώσεις θηραμάτων, βελτιώσεις βιοτόπων, καλλιέργειες, αναδασώσεις, κ.α.)

Δηλώνουμε ότι είμαστε σε θέση να αντιπαραβάλουμε θέσεις και στοιχεία για κάθε παράγραφο της ακτιβιστικής προσφυγής του.

Ως προς την προσφυγή της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Ε.Ε.Δ.Δ.Υ.), καταλήγουμε στο ότι είναι αδιανόητο οι συγκεκριμένοι κλάδοι να ζητούν την παύση της λειτουργίας της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων η οποία ισχύει και λειτουργεί από το 1969, ενισχύθηκε δε τα μέγιστα το 2000.

Το καταγεγραμμένο αποτέλεσμα της λειτουργίας και δράσης του Σώματος είναι αποστομωτικό αφού την τελευταία εφταετία έχουν επισήμως καταγραφεί 580.132 έλεγχοι και έχουν υποβληθεί 12.993 μηνύσεις για παραβάσεις του Νόμου περί Θήρας και για βλαπτικές προς το περιβάλλον δράσεις, σε αντίθεση με τις δασικές υπηρεσίες που ο ωχαδερφισμός και η δυσκινητικότητα του δημοσίου ως εργοδότης τους έχει καθηλώσει.

Παρόντες παντού, στις φυσικές καταστροφές, στις πλημμύρες, στις αναζητήσεις χαμένων, στις πυρκαγιές, στις ανάγκες της πολιτείας γενικά αλλά και ειδικότερα κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά την περίοδο της νόσου των πουλερικών. Παρόντες παντού… Και βέβαια ανεξαρτήτως εάν οι συγκεκριμένοι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων ασκούν δημόσια εξουσία, που τους παραχώρησε η πολιτεία σε συνεργασία με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, ουδέποτε υποκατέστησαν την πολιτεία, πάντα συνεπικουρούσαν τις προσπάθειές της όπου και όταν αυτές υπήρχαν. Όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης των Θηροφυλάκων, οι τυχόν δασολόγοι, δασοπόνοι, απόφοιτοι ΙΕΚ δασοπροστασίας πριμοδοτούνται και μοριοδοτούνται γενικά έναντι των υπόλοιπων προκειμένου να προτιμηθούν για Θηροφύλακες εφόσον το επιθυμούσαν.

Τα όσα λοιπόν αναφέρονται στη σχετική προσφυγή είναι σαφώς αποτέλεσμα συντεχνιασμού και κακής προαίρεσης. Πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η ενέργειά τους όταν αντί να αγκαλιάζουν και να υποστηρίζουν ένα σώμα που αποδεδειγμένα προστατεύει το περιβάλλον, το διαβάλλουν και ζητούν την κατάργησή του. Ένα σώμα άλλωστε που δεν βαραίνει ούτε ένα σεντς τον κρατικό προϋπολογισμό, που το κόστος λειτουργίας του που ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ περίπου ετησίως για μισθούς, αγορά περιπολικών, εξοπλισμό, εκπαίδευση, κ.λπ. βαρύνει αποκλειστικά τους κυνηγούς. Ένα σώμα που τυγχάνει της αποδοχής και λαμβάνει τα εύσχημα όλων των φορέων. Ένα σώμα που πλήρωσε το τίμημα της ευσυνείδητης προσπάθειας για την επίτευξη του καθήκοντος με τις αποτρόπαιες δολοφονίες δύο θηροφυλάκων από ελεεινούς λαθροθήρες και τον πυροβολισμό και τραυματισμό αρκετών ακόμα σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους.

Είναι λυπηρό στον βωμό των δημοσιοϋπαλληλικών λογικών και στα πλαίσια του συντεχνιακού εναγκαλισμού τους κάποιοι να αποδεικνύουν έτσι ωμά την αδιαφορία τους για την τύχη του φυσικού περιβάλλοντος.

Άλλωστε η «επιστημονική» κατάρτιση των προσφευγόντων προφανώς δεν συνάδει με τον ρόλο τους ως απλοί Θηροφύλακες απασχολούμενοι σε βάρδιες νυχτερινές, αργίες και Κυριακές… Και μάλλον δεν επιδιώκουν κάτι τέτοιο.

Η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων δεν απειλεί ούτε στο ελάχιστο την επαγγελματική αποκατάστασή τους. Είναι δεδομένο δε ότι εμείς θεωρούμε ανάγκη το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί σε προσλήψεις επιστημόνων του είδους ώστε να χαραχθεί πλουσιοπάροχα μια εθνική στρατηγική με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων που θα λειτουργεί ως ασπίδα φροντίδας και προφύλαξης του φυσικού μας πλούτου.

Το κυνήγι είναι μια αρχέγονη δράση, αποτελεί μια παράδοση και είναι ως δραστηριότητα νόμιμη, συμβατή με το περιβάλλον και διεθνώς αποδεκτή.

Δηλώνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, σύσσωμη η κυνηγετική οικογένεια, οι 230.000 Έλληνες κυνηγοί και οι κυνηγετικές τους οργανώσεις θα είναι παρόντες και σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή, όπου χρειαστεί, για να παλέψουν για την προάσπιση του κυνηγίου και της Θηροφύλαξης, την προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

Το παρόν αποφασίστηκε να αποσταλεί στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Μπιρμπίλη Τίνα και στους Υφυπουργούς κο Μωραΐτη Θάνο και κο Μανιάτη Ιωάννη. Στα πολιτικά κόμματα και τους αρχηγούς αυτών, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Κυνηγετικό Τύπο.

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 17-11-2009


Έκτακτη Γενική Συνέλευση

της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου


Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε η Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου την Δευτέρα 16-11-09 στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των Κυνηγετικών Συλλόγων της Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Η αναγκαιότητα της έκτακτης συνέλευσης προήλθε ύστερα από τις πρόσφατες προσφυγές που έχουν καταθέσει οικολογικές οργανώσεις για την κατάργηση του κυνηγίου στην Ελλάδα καθώς επίσης και της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων και Δασοπόνων Δημοσίων υπαλλήλων με στόχο την κατάργηση της λειτουργίας του σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Γίνεται σαφές ότι ήταν επιβεβλημένη η ανάγκη λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού περαιτέρω ενεργειών με στόχο την προάσπιση της κυνηγετικής δραστηριότητας που παραδοσιακά ασκείται από 230.000 Έλληνες πολίτες. Επιπλέον, το κυνήγι αποτελεί νόμιμη δραστηριότητα και έχει διεθνώς αναγνωρισθεί για την προσφορά του στην διαχείριση, την προστασία και την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι κυνηγετικές οργανώσεις αποτελούν έναν πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την ενίσχυση του υποβαθμισμένου φυσικού περιβάλλοντος, πραγματοποιώντας δράσεις που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους τους κυνηγούς με το ποσόν τουλάχιστον των 18.000.000 ευρώ το χρόνο (ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για το θήραμα, λειτουργία εκτροφείων θηραμάτων, βελτιώσεις βιοτόπων, κ.α.)

Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, η οποία δημιουργήθηκε από τους κυνηγούς, καλύπτει το τεράστιο κενό της πολιτείας όσον αφορά την διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της χώρας μας, καθώς αποτελεί έναν νομικά κατοχυρωμένο θεσμό που συμβάλει τα μέγιστα στην πρόληψη και την καταστολή οιονδήποτε παράνομων ενεργειών εις βάρος του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως του περιβάλλοντος. Επίσης, λειτουργεί υποστηρικτικά στις δράσεις των κυνηγετικών οργανώσεων όπως, αναδασώσεις, απελευθερώσεις ειδών άγριας πανίδας, καλλιέργειες εκτάσεων για την ενίσχυση του ενδημικού θηράματος, κ.α. αλλά και υποστηρικτικά προς τις δασικές υπηρεσίες. Ενώ βεβαίως δεν υποκαθιστά την πολιτεία και τις συνταγματικές τις υποχρεώσεις αλλά τουναντίον συνεπικουρεί στην προσπάθειά τους. Ένα τεράστιο έργο για το οποίο βέβαια δεν υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρισης με εκείνο της πολιτείας όπως αποδεικνύουν αδιάψευστα στοιχεία. Και είναι άξιο περιεργείας που το συνδικαλιστικό κίνημα των Δασολόγων και Δασοπόνων του Δημοσίου δεν στρέφεται σε διεκδικήσεις του κλάδου του, αλλά στρέφεται ενάντια σε δράσεις εθελοντισμού δίνοντας την εικόνα μέσα από συντεχνιακές μεθόδους ότι το μόνο που δεν τους ενδιαφέρει τελικά είναι η ανάπτυξη και πραγματική προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Η προσπάθεια λοιπόν που μεθοδευμένα καταβάλλεται από κάποιους, βάλλοντας εναντίον του κυνηγίου με στόχο να μειώσουν το έργο και τις δράσεις των κυνηγών και των οργανώσεών τους, αφενός πλήττουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου προκαλούν σωρεία ερωτηματικών για τους σκοπούς των ενεργειών τους.

Σε κάθε περίπτωση, τέτοια έκδηλα φαινόμενα υπονόμευσης του παραδοσιακού κυνηγίου και των όσων αυτό πρεσβεύει έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην προστασία της άγριας πανίδας και του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου δεν δύναται να μην αντιμετωπισθούν άμεσα από τους κυνηγούς. Σύσσωμοι λοιπόν οι εκπρόσωποι των κυνηγών όλης της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, τάχθηκαν υπέρ της δημιουργίας κοινού μετώπου, δηλώνοντας ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι παρόντες όπου χρειαστεί για να παλέψουν για την προάσπιση του κυνηγίου και της Θηροφύλαξης.

- Ο Πρόεδρος -

- Ο Γ. Γραμματέας -

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος

Κανελλόπουλος Νικόλαος

 

 

Ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου κος Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος αναλύοντας στους εκπροσώπους των Κυνηγετικών Συλλόγων την ανάγκη συστράτευσης των κυνηγών σε ενιαίο μέτωπο κατά ενδεχόμενων επικίνδυνων εξελίξεων για την υπόσταση του κυνηγίου στην χώρα μας.

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 15-10-2009


Μάχη σώμα με σώμα με την λαθροθηρία…


Η φετινή κυνηγετική περίοδος ξεκίνησε με τους πιο άσχημους οιωνούς για την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της Πελοποννήσου, με την θυσία ενός από τους πιο πολύτιμους συνεργάτες της στον βωμό της προστασίας του θηράματος και του φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, η μάχη συνεχίζεται και μέσα σε ενάμιση μήνα οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Πελοποννήσου έχουν προβεί σε αρκετές μηνύσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί θήρας. Μεταξύ αυτών σημειώνουμε τις εξής κάτωθι:

· 20/8/2009 παράνομη θήρα λαγού εκτός κυνηγετικής περιόδου και εντός καταφυγίου άγριας ζωής. Περιοχή Νομού Μεσσηνίας. Υπεβλήθη μήνυση κατά του Θ.Χ. από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα Κατσαρελά Κωνσταντίνο.

· 20/8/2009 παράνομη θήρα εκτός ζώνης διάβασης πτηνών. Περιοχή Νομού Μεσσηνίας. Υπεβλήθη μήνυση κατά του Γ.Α. από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα Ηλιόπουλο Δημήτριο και τον Θηροφύλακα του Κ.Σ. Καλαμάτας Κουρούπη Παναγιώτη.

· 7/9/2009 παράνομη θήρα τη νύχτα. Περιοχή Νομού Αργολίδας. Υπεβλήθη μήνυση κατά του Χ.Β. από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα Μαστοράκη Γεώργιο και τον Θηροφύλακα του Κ.Σ. Άργους Βασιλείου Πέτρο.

· 8/9/2009 παράνομη θήρα τη νύχτα με χρήση προβολέων και παραποίηση όπλου. Περιοχή Νομού Αρκαδίας. Υπεβλήθη μήνυση κατά του Π.Η. και του Β.Γ. από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα Φούτρη Νικόλαο.

· 12/9/2009 παράνομη θήρα λαγού εκτός κυνηγετικής περιόδου και άρνηση ελέγχου. Περιοχή Νομού Αργολίδας. Υπεβλήθη μήνυση κατά του Χ.Α. από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα Μαστοράκη Γεώργιο.

· 13/9/2009 παράνομη θήρα λαγού εκτός κυνηγετικής περιόδου. Περιοχή Νομού Μεσσηνίας. Υπεβλήθη μήνυση κατά του Σ.Δ. από τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες Φωτεινόπουλο Δημήτριο και Ηλιόπουλο Δημήτριο.

· 13/9/2009 παράνομη θήρα λαγού εκτός κυνηγετικής περιόδου. Περιοχή Νομού Μεσσηνίας. Υπεβλήθη μήνυση κατά των Δ.Μ., Β.Α. και Π.Π., από τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες Ηλιόπουλο Δημήτριο και Φωτεινόπουλο Δημήτριο, ενώ δύο διέφυγαν την σύλληψη.

· 16/9/2009, άρνηση ελέγχου και εξύβριση. Περιοχή Νομού Αχαΐας. Υπεβλήθη μήνυση κατά του Κ.Α. από τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες Κοντογεώργη Σωτήριο και Θεοδωρακόπουλο Χρήστο.

· 23/9/2009, παράνομη θήρα πέρδικας εκτός κυνηγετικής περιόδου και παραποίηση όπλου. Περιοχή Νομού Αρκαδίας. Υπεβλήθη μήνυση κατά του Γ.Α. και του Κ.Γ. από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα Φούτρη Νικόλαο.

Σε όλες τις ανωτέρω παραβάσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και κατασχέθηκαν όλα τα παράνομα μέσα.

Είναι σαφές ότι το έργο των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων είναι αρκετά επικίνδυνο, αντιμετωπίζοντας οπλοφόρους αποφασισμένους για όλα, που δεν σέβονται όχι μόνο το θήραμα αλλά ούτε την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Συνεπώς δεν τίθεται λόγος για κυνηγετική απόλαυση ή ψυχαγωγία, αλλά για δολοφονικές τάσεις κάποιων άρρωστων ατόμων που με ιδιαίτερο θράσος επιβουλεύονται, καταστρέφουν και χλευάζουν όσα το κυνήγι και οι κυνηγοί αντιπροσωπεύουν.

Ωστόσο, είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να μην φροντίσουμε όλοι οι κυνηγοί, μαζί ενωμένοι, όχι απλά να απομονώσουμε αυτούς τους απάνθρωπους αλλά να τους θέσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης και να λάβουν την τιμωρία που τους πρέπει, πριν είναι πολύ αργά. Η άνευ όρων παράδοση των όπλων είναι προτιμότερη από την υποταγή και τον φόβο, αλλά τίποτα από αυτά δεν αξίζει στους κυνηγούς.

Η ανοχή είναι συνενοχή. Μην διστάζετε να καταγγέλλετε όσους παρανομούν εις βάρος σας, εις βάρος του κυνηγίου. Επικοινωνήστε με τον Κυνηγετικό Σύλλογο και τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα της περιοχής σας και συνδράμετε την προσπάθεια να διαφυλάξουμε όσα μας ανήκουν. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, το χρωστάμε στον εαυτό μας, αλλά κυρίως στα παιδιά μας.

- Ο Πρόεδρος -

- Ο Γ. Γραμματέας -

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος

Κανελλόπουλος Νικόλαος

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 12-03-2009


ΚΑΜΠΑΝΑ 15 μηνών σε Δασικό Υπάλληλο


Σε 15 μήνες φυλάκιση (κατά συγχώνευση) καταδίκασε το 3μελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης τον διευθυντή Δασών Λακωνίας κο Γιαννακόπουλο Κωνσταντίνο μετά από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσους κος Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ’ εξακολούθηση με πρόθεση.

Κατά τα έτη 2004 – 2005 η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου πραγματοποιώντας οικονομοδιαχειριστικό έλεγχο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Σπάρτης διαπίστωσε σοβαρές οικονομοδιαχειριστικές ανωμαλίες και παρατυπίες. Στο τότε Δ.Σ. του επεβλήθησαν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό κυρώσεις, δηλαδή διαγραφή των μελών αυτού για 1 χρόνο. Απόφαση που επικυρώθηκε τόσο από την Κ.Σ.Ε. όσο και από τα δικαστήρια της Σπάρτης όπου προσέφυγαν οι διαγραφέντες.

Ο κος Γιαννακόπουλος, Δασάρχης Σπάρτης τότε, υπεραμυνόμενος σοβαρών παραλείψεων τόσο της υπηρεσίας του όσο και ιδικών του, ερμηνεύοντας όπως αυτός ήθελε τις εγκυκλίους και τις καταστατικές διατάξεις, επανειλημμένα σε έγγραφά του ανέφερε ότι ο κος Μαρκόπουλος ως εκπρόσωπος της Γ΄ Κ.Ο.Π. σκοπίμως με ψευδή στοιχεία και αυθαιρετών, είχε λειτουργήσει αντικαταστατικά εις βάρος του Δ.Σ. του Κ.Σ. Σπάρτης (Αν είναι δυνατόν).!!!

Μετά λοιπόν από πέντε αναβολές το Δικαστήριο της Σπάρτης με την 57/09 απόφασή του την 22/1/2009 έκρινε ένοχο τον πρώην Δασάρχη Σπάρτης και σημερινό Διευθυντή Δασών Λακωνίας και του επέβαλε την ανωτέρω ποινή η οποία έχει τριετή ανασταλτικό χαρακτήρα.

Η όλη ιστορία είναι ένα μήνυμα προς όλους εκείνους τους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι συνηθίζουν να ασκούν προσωπική πολιτική, να ερμηνεύουν τις εγκυκλίους και τους νόμους όπως αυτοί θέλουν και να αυθαιρετούν πολλές φορές, ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τέτοιες τακτικές και να συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να σέβονται τους ανθρώπους που υπηρετούν τις κυνηγετικές οργανώσεις, ιδιαίτερα όταν αυτοί έχουν μακράν αποδείξει ότι με υπευθυνότητα, γνώση και ανιδιοτέλεια, εκπροσωπούν χιλιάδες κυνηγούς.


Για την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου

Το Γραφείο Τύπου

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 11-03-2009


Συνδρομή Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με προσφορά

ενός τρακτέρ


Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου απέκτησε τελικά το εργαλείο που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην βελτίωση των βιοτόπων. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές η Γ΄ Κ.Ο.Π. δημιούργησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσεων προκειμένου να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στην νεκρή φύση της Πελοποννήσου. Η Γ΄ Κ.Ο.Π. γνώρισε το πλάνο δράσεων στην πολιτική ηγεσία αλλά και στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητώντας να στηριχθεί οικονομικά αυτή της η προσπάθεια από τα χρήματα των κυνηγών που συσσωρεύονται στο ταμείο θήρας του Υπουργείου. Εν τέλει η Γ΄ Κ.Ο.Π. εισέπραξε άπειρα ΜΠΡΑΒΟ και ούτε ένα σεντς από το Υ.Α.Α.Τ. γι’ αυτή την προσπάθειά της.

Γνωστός για το πείσμα του και την δυναμική του ο πρόεδρος της Γ΄ Κ.Ο.Π. κος Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος, αναζητώντας σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια, βρήκε τελικά την άκρη… Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνέδραμε την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου προσφέροντάς της το εικονιζόμενο τρακτέρ. Με δαπάνες της η Γ΄ Κ.Ο.Π. αγόρασε και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και ήδη το τρακτέρ είναι έτοιμο να κινηθεί στους ορεινούς και πεδινούς όγκους κάνοντας σπορές κατάλληλων ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας.


Για την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου

Το Γραφείο Τύπου

 

Ο πρόεδρος κος Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος κατά την παραλαβή του τρακτέρ, δωρεάς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς την Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 11-02-2009


Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή Πελοποννήσου… «εν κινήσει»


Έντεκα συμβατικά οχήματα εντάσσει πλέον η Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου στον στόλο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής με στόχο την καθοριστική συμβολή τους στην πρόληψη και την καταστολή της λαθροθηρίας. Τα εν λόγω οχήματα είναι διαφόρων χρωμάτων και δεν φέρουν διακριτικά στοιχεία έτσι ώστε να μην γίνονται αντιληπτά. Θα χρησιμοποιούνται από τους Θηροφύλακες της Γ΄Κ.Ο.Π. σε ολόκληρη την περιφέρεια της Πελοποννήσου ανάλογα με τις ανάγκες θηροφύλαξης.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος κος Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος, το Δ.Σ. της Γ΄Κ.Ο.Π. υλοποίησε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την συμπλήρωση του στόλου της Θηροφυλακής με συμβατικά οχήματα τα οποία δεν δίνουν «στόχο» και δεν προϊδεάζουν για την χρήση τους, ενισχύοντας έτσι σημαντικά το έργο και την δράση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

- Ο Πρόεδρος –

- Ο Γ. Γραμματέας –

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος

Κανελλόπουλος Νικόλαος

Τα έντεκα συμβατικά οχήματα της Γ΄Κ.Ο.Π. θα επιτελούν καθοριστικό ρόλο στην μάχη κατά της λαθροθηρίας.

0
0
0
s2sdefault

 Επικοινωνία
ΈΔΡΑ: Πάτρα Δ. Γούναρη 9-11  Τ.Κ.:26221  Τ.Θ.: 3009 Τήλ: 2610-361671 / 72 FAX: 2610-346614 Email: info@gkop.gr

© 2016 Gkop. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search